Vedlikehold av spesialisttittelen

Korona-pandemien har preget store deler av 2020, og i den forbindelse har mange kurs og kongresser blitt avlyst. Derfor har Spesialistrådet til PFF besluttet følgende:

Alle som nå er spesialister og skal dokumentere vedlikeholdstimer for å opprettholde spesialisttittelen i Muskel- og skjelett fysioterapi, får nå to ekstra år på seg til å gjøre dette. Det betyr at alle nåværende spesialister har to ekstra år på å oppnå 120 godkjente timer fra kurs og kongresser.

Mvh
Atle Vervik
Leder Spesialistrådet PFF
 
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3