Top Image

Takstforhandlinger og endringer

ENDRINGER I TAKSTER OG DRIFTSTILSKUDD

 

Takstforhandlingene for 2021 ble avsluttet 08.06.2021. På grunn av lite «overheng» fra 2020 ble det en merkbar økning av takstene på gjennomsnittlig 4,8 %. PFF er likevel ikke fornøyd med dette fordi kostnadene og lønningene har økt mer i samfunnet for øvrig, og fordi det foreligger en systematisk underdekning gjennom mange år som ikke er kompensert. Nytt driftstilskudd blir kr. 475 500 fra 1. juli 2021. Det mest gledelige ved årets endringer er at staten har innvilget en engangssum på 40 mill. til fordeling blant fysioterapeuter med driftstilskudd som en kompensasjon for dårlig inntjening under pandemien. PFF’s forhandlingsdelegasjon besto av Linda Linge, Trond Dalaker, Arne Strand og Henning Jensen.

Les hele informasjonsskrivet her (PDF)
(Obs: Vedlegg kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org) 


UENIGHET MELLOM PFF, NFF OG NMF

Under takstforhandlingene ble det tydelig at de det eksisterer en betydelig uenighet mellom fysioterapiorganisasjonene når det gjelder fordelingen av økningen av rammen, og prinsippene for denne fordelingen.

PFF mener at løsningen på dette er at organisasjonene står sammen, og krever at oppgraderte tjenester (spesialist-tjenester) og nye tjenester som kommer til som f.eks. A2k, H2 og A1i, finansieres ved at staten skyter «nye penger» inn i potten for å dekke refusjonen, og at de tilhørende egenandelene også medfører en økning av «potten».

Les mer om dette her (PDF)
(Obs: Vedlegg kan ikke åpnes på mobil via link på Facebook. Gå inn på www.fysioterapi.org) 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3