Top Image

Oppdatering av takster fra 1. juli

Helsedepartementet og Helsedirektoratet har nå lagt ut de nye takstene som gjelder fra 01.07.2021, og de har samtidig oppdatert regelverket i tilknytning til de endringene som er gjort.

 

Følgende endringer er gjort i forskriften:

 1. Takst A2g er bortfalt, men det beløpet som har gått til dekning av denne taksten er overført til takstene A3 med 85 %, A8 med 14 % og A9 med 1 %.
   
 2. Det ble ved takstforhandlingene gitt 40 mill. kr. til kompensasjon for inntektstap under Covid 19 pandemien. Denne kompensasjonen utgjør kr. 12 446 pr. fysioterapeut med driftstilskudd, og kan heves ved hjelp av en takst (H10) som kreves i forbindelse med innsending av oppgjør til HELFO. Denne taksten vil være tilgjengelig til 31.12.21, og kan bare kreves 1 gang.
   
 3. B-takstene er gjort permanente – du kan således bruke videokonsultasjoner fremover der dette er hensiktsmessig.
   
 4. Det er gjort en del endringer (presiseringer) i merknadene og teksten til forskjellige takster. Det er i første rekke E-takstene, men også i teksten til takst D40 og til H-takstene i merknad H1. Det anbefales å lese disse merknadene i sin helhet i stønadsforskriften som er vedlagt.
  Det er også gjort endringer i takst T99 – ridefysioterapi, se eget skriv om dette.
   

Under PRAKSISDRIFT finner du en oversikt over takstene med angivelse av honorar, refusjon og egenandel. Der ligger også en oversikt over egenandelene som er egnet til oppslag på instituttet.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3