Top Image

Informasjon om kontingent og forsikringsordning

Endringer i forsikring
PFF har fornyet avtalen med If ved Forsikringspartner AS. Prisene er justert, og det er gjort følgende endringer:

 

Sykeavbruddsforsikringen gjelder nå fra 80 % sykmelding. På grunn av stor stigning i bruken av sykeavbruddsforsikringen er premien økt noe, og den er oppdelt i to trinn:

Trinn 1 (frem til 60 år): 14.950,-
Trinn 2 (over 60 år): 15.950,-, forutsatt at det er valgt 1.000,- i dagserstatning.

Sykeavbruddsforsikringen kan tegnes frem til man fyller 70 år.

Les hele forsikringsavtalen her.
 

Vi introduserer i tillegg en Start pakke, "IF TERAPEUT START", som står omtalt på side 6 i forsikringsdokumentet. Denne er for de under 45 år, en personalpakke bestående av 'Sykeavbrudd', 'Yrkesskade' og 'Fritidsulykke'.


Dette er en fin «startpakke» for de yngre, der de er dekket kortsiktig og langsiktig. De som eventuelt vil utvide dekningene til høyere behov/beløp, kan velge dette.


 

Kontingenten

Årsmøtet 2020 vedtok nye kontingentsatser og betingelser. Ler mer i vedlegg (PDF).
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3