Top Image

Husk tilskuddsplikten til NPE (Norsk pasientskadeerstatning)

Alle virksomheter som gir helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE. For 2018 er det frist for registrering 1. februar. Oppføringen fornyes automatisk, så hvis du ikke har noen endringer i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysninger, behøver du ikke registrere på nytt.


Les mer om tilskuddet her!

 

Følgende gjelder om forsikringene til PFF og NPE:

Den kollektive forsikringen som PFF betaler for medlemmene er en gruppelivsforsikring, premien kreves inn sammen med PFF-kontingenten. Det har intet med NPE å gjøre.

Det er en god ide for våre medlemmer å sjekke det forsikringstilbudet de kan tegen utover den kollektive forsikringen, eksempelvis sykeavbrudd, institutt (ansvar, innbo), yrkesskade, firmabil m.v. Prisene gjennom PFF er meget gunstige.

Når det gjelder NPE er de som har driftstilskudd dekket inn av det offentlige, og trenger ikke gjøre noe med mindre at de jobber vesentlig utover avtalt volum. Da må de sende melding om dette til NPE og angi hvor stor en andel den avtalebaserte virksomheten utgjør, og hvor mye virksomheten utover avtaletiden utgjør. De vil da måtte betale en premie til NPE for den tiden de jobber utenom avtaletiden.

Har du 100 % tilskudd er det ikke nødvendig å sende noen melding.

Hvis du jobber avtaleløst må du (hvis du ikke tidligere har gjort det) sende melding til NPE om omfanget av virksomheten (i timer pr. uke). Du vil da få dekning i NPE og må betale premeie som det sendes faktura på.

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3