Top Image

Høringssvar - sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2

PFF har inngitt høringssvar på forslag fra HOD om sammenslåing av egenandelstak 1 og 2 pr. 01.01.2021.

PFF støtter forslaget med forbehold om ytterligere skjerming av pasienter med stor egenandlesbelastning.


PFF’s konklusjon er:


PFF støtter det fremlagte forslaget med et felles tak på kr. 2 900, under forutsetning av at det etableres ytterligere skjermingsordninger for å minske egenandelsbelastningen i kritiske perioder for svake pasientgrupper:


1. Det innføres et tak på egenandeler betalt i løpet av 2 påfølgende år på kr. 4 500.
2. Egenandelen på pasientreiser senkes.

Les hele høringssvaret her (PDF)
(Kun tilgjengelig via nettsiden direkte, ikke via Facebook-link)

Link til høringen: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---sammenslaing-av-frikort-egenandelstak-1-og-2/id2696923/
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3