Forlenger midlertidige takstendringer

På grunn av koronasituasjonen ble det i mars og april innført flere midlertidige takstendringer for blant annet fysioterapeuter. Dette for å kunne bidra til god og målrettet pasientoppfølging også under koronapandemien. 

HOD har forlenget de midlertidige takstendringene som ble innført grunnet koronakrisen til 1. november. Det betyr at videotakstene videreføres til da.

Se link for mer informasjon:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forlenger-midlertidige-takstendringer/id2736930/
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3