Top Image

Brudd i takstforhandlingene

Forhandlingene om takster og driftstilskudd mellom staten/KS og fysioterapiorganisasjonene NFF, NMF og PFF ble i dag brutt av fysioterapeutene. Bruddet skyldtes at staten/KS sitt tilbud ble vurdert å være for dårlig til at fysioterapiorganisasjonene kunne forhandle videre. Staten var ikke åpen for å endre tilbudet sitt, det endte derfor med at fysioterapeutene brøt forhandlingene.

 

De tre fysioterapiorganisasjonene har sendt ut følgende felles pressemelding:

 

For første gang siden departementet, KS og fysioterapeutene har gjennomført de årlige takstforhandlingene har Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), Norsk Manuellterapeutforening (NMF) og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) valgt å gå til brudd.

 

Organisasjonene har valgt å bryte takstforhandlingene med staten fordi det ikke er reelle forhandlinger, men kun diktat fra statens side. "Det er bedre å bryte forhandlingene enn å bli brukt som alibi for at å ha støttet et resultat vi ikke har fått forhandle på, og som vi ikke mener er godt nok", sier forbundsleder i NFF Gerty Lund, NMF-leder Peter Chr. Lehne og PFF’s generalsekretær Henning Jensen.
 

Hovedårsaken til at fysioterapeutene og manuellterapeutene i dag gikk til brudd var at SSBs inntekts- og kostnadsundersøkelse for gruppene har påvist en lavere inntektsvekst for perioden 2014-2018 enn det som har vært skriftlig avtalt mellom staten, KS og organisasjonene. Staten var ikke villig til å kompensere for tapt inntektsvekst. Dette er alvorlig og bidrar til forringelse av en kommunal helsetjeneste, sier de tre lederne.


Les hele innlegget her (PDF)
 

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3