ASA 4313 - oppsigelse til reforhandling (oppdatering)

Det har tidligere blitt annonsert at PFF har sagt opp ASA 4313 for reforhandling til utgangen av 2020. PFF har nå fått svar fra Kommunenes Sentralforbund på oppsigelsen med en plan for videre fremdrift for reforhandlingen.

Det skal foretas en kartlegging av deltidshjemler, og det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere en restrukturering av avtaleteksten for å gjøre den tydeligere og dermed hindre misforståelser. Oppstart av forhandlingene blir i siste halvdel av oktober.

PFF har utarbeidet en liste over innspill fra fysioterapeuter til krav om endringer i ASA 4313. Det legges nå ut en oppdatert oversikt og det er ønskelig med flere innspill fra alle interesserte fysioterapeuter.

Les hele dokumentet med innspill til endringer her (PDF).
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3