Top Image

ASA 4313 - oppsigelse til reforhandling

ASA 4313 løper til 32.12.2020 og skal reforhandles eller videreføres som den er i 2021.

PFF mener at det er et betydelig potensial for forbedringer av denne avtalen og har derfor sagt den opp med henblikk på reforhandling. Reforhandlingen er nødvendig for oppfølging av protokolltilføyelser som ble gjort ved reforhandlingen i 2018 og for å kreve endringer av en del punkter i avtalen som er nødvendige for å sikre at tjenesten er tidssvarende, at standarden kan opprettholdes og at det er økonomisk forutsigbarhet for klinikkene.

 

PFF har utarbeidet en liste med forbedringsforslag som du kan lese mer om i eget vedlegg. Alle som vil kan komme med innspill som vil bli vurdert medtatt som krav ved reforhandlingen.

Oppsigelse av ASA 4313 for reforhandling (PDF)

Innspill til endringer av ASA 4313 (PDF)

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon

Flere saker

Sponsorer
1
2
3