Top Image

Medlem hos oss?

PFF setter stor pris på sine medlemmer siden det er med en stor medlemsmasse vi kan få tyngde nok til å utrette endringer for fysioterapitjenesten i Norge.

Sekretariatet er bindeleddetet mellom medlemmer og styret. Sekretariatet er behjelpelig med alt fra adresseendringer til bistand vedrørende din daglige praksis. Er det saker sekretariatet ikke har kompetanse på til å hjelpe deg, henvises du videre til den i styret/utvalg som innehar den nødvendige kompetanse.

Generalsekretæren hjelper deg med spørsmål om takster, driftstilskudd eller annet faglig / fagpolitisk. Spørsmål om drift / regnskap og andre administrative tiltak. Innspill og ønsker om saker som PFF skal ta opp. Personlig bistand i konflikter med myndigheter, pasienter eller kolleger.

Studentkontakt hjelper deg med spørsmål om studier, autorisasjon og lignende.

Kursansvarlig kan hjelpe deg med spørsmål om kurs og mottar ønsker om kurs.

Kollegahjelp kan du henvende deg til dersom du har du problemer i hverdagen som går på din funksjon som privatpraktiserende fysioterapeut.

 
Bli medlem

Medlemsfordeler

Vurderer du å bli medlem i PFF? Det er i så fall lurt!

Som medlem vil du få en rekke fordeler i form av gunstige forsikringsavtaler, økonomisk og personlig bistand ved konflikter i praksisen din, gunstige priser på innovative og aktuelle kurs arrangert av forbundet, og mye mer. For mer info, se her.

Og ikke minst - du vil få muligheten til å påvirke fremtidens fysioterapi.

 

Forskjellige medlemsskap


1. STUDENT

2. ORDINÆR

3. ORDINÆR - EKTEFELLEPRIS

4. ASSOSIERT

5. STØTTEMEDLEM

6. HVILENDE

 

 

Mer informasjon om rettigheter og priser for ulike medlemskap finner du her
 

 

 

Bli medlem

Del på
Icon
Icon
Icon
Icon