Husk at du kan søke Fysiofondet om reisestipend!

Husk at du kan søke Fysiofondet om reisestipend!

Publ: 16.12.2019
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund inviterer til Muskel- og Skjelett kongressen 2020, som avholdes i Oslo 13.-14. mars 2020. Husk at det kan søkes om reisestipend i Fysiofondet i forbindelse med kongressen, der de vanligvis vil dekke...
Årets siste fagblad i postkassene og på nett!

Årets siste fagblad i postkassene og på nett!

Publ: 27.11.2019
Årets siste fagblad er nå ute i postkassene, og du kan også lese bladet elektronisk her. Du kan lese en større sammenfatning av den norske Modic-studien i denne utgaven av ‘Fysioterapi i...
Referat fra samhandlingsmøte mellom PFF, Helsedirektoratet og Helfo

Referat fra samhandlingsmøte mellom PFF, Helsedirektoratet og Helfo

Publ: 27.11.2019
Onsdag 27.11.2019 ble det avholdt et samarbeidsmøte mellom PFF og Helsedirektoratet / HELFO. Her kommer en kort oppsummering av møtet.   Fra PFF møtte advokat Øyvind Kraft, styremedlem Arne Strand og generalsekr....
Tilbud på IK- og personvernsystem

Tilbud på IK- og personvernsystem

Publ: 02.11.2019
PFF hadde gleden av å presentere sitt nyutviklede system for Internkontroll og Personvern på Muskel- og skjelettkongressen 2019.    Det er et lovpålagt krav at alle institutter har slike systemer og følger...
Informasjon fra Helfo vedrørende oppgjør

Informasjon fra Helfo vedrørende oppgjør

Publ: 31.10.2019
Til info: Helfo har for tiden utfordringer med å gjennomføre utbetalinger. Noen utbetalinger blir gjennomført som normalt, mens andre stopper som følge av en feil i system. Feilretting pågår. Helfo beklager...
Rykende fersk utgave av fagbladet på nett

Rykende fersk utgave av fagbladet på nett

Publ: 15.09.2019
Årets fjerde utgave av 'Fysioterapi i privat praksis' ligger nå ute på våre nettsider - denne versjonen finnes kun i elektronisk utgave. Her kan du blant annet lese om man...
Kampanje fra Helfo - økt bevissthet rundt takstbruk

Kampanje fra Helfo - økt bevissthet rundt takstbruk

Publ: 28.08.2019
Helfo har for tiden en informasjonskampanje som som retter seg mot blant annet fysioterapeuter og har fått navnet "Vet du…". Kampanjen tar sikte på å øke helseaktørenes bevissthet om takstbruk...
Årets tredje fagblad er her!

Årets tredje fagblad er her!

Publ: 26.06.2019
En ny utgave av «Fysioterapi i privat praksis» er nå i postkassene, og den elektroniske versjonen kan du lese her på nettsiden vår. I denne utgaven av fagbladet kan du...
Viktig gjennomslag ved årets takstforhandlinger

Viktig gjennomslag ved årets takstforhandlinger

Publ: 10.06.2019
Årets takstforhandlinger var overstått på 2 dager, noe som nærmest er rekord de seneste årene. Det var imidlertid ikke økningen av takstene som var det viktigste som skjedde ved disse...
Takstforhandlingene starter nå

Takstforhandlingene starter nå

Publ: 03.06.2019
Årets takstforhandlinger starter tirsdag den 04.06.2019. Partene i forhandlingene er på statens og kommunenes side Helse- og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Finansdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. På fysioterapiorganisasjonenes side har vi Norsk Fysioterapeutforbund,...
Nytt fagblad tilgjengelig på nett!

Nytt fagblad tilgjengelig på nett!

Publ: 12.05.2019
Nå kan du endelig lese årets andre utgave av "Fysioterapi i privat praksis", som denne gangen kun finnes i elektronisk utgave. Her kan du blant annet lese en oppsummering fra...
Vellykket Muskel- og skjelettkongress på Hotel Bristol i Oslo

Vellykket Muskel- og skjelettkongress på Hotel Bristol i Oslo

Publ: 15.03.2019
Muskel- og skjelettkongressen 2019 ble avholdt 15.-16. mars på Hotel Bristol i Oslo. Tema for årets kongress var "Hva med hodet"?, og deltakere var både engasjerte og fornøyde etter en kongresshelg...
1
2
3
...
5
Neste
Sponsorer
1
2
3