Ultralyd Advanced modul 11 - Utralydguidede injeksjoner på kadaver

Ultralyd Advanced modul 11 - Utralydguidede injeksjoner på kadaver

Dette kurset er et temakurs som ikke inngår i den formelle spesialistutdanningen som modul 1-9, men som gir poeng for vedlikehold om man har blitt spesialist med 14 timer. 


Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) og Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA) har etablert et samarbeid hvor vi tilbyr muskel- og skjelett ultralydkurs til helsepersonell i Norge. 


Kurset tar for seg aktuelle metoder for injeksjonsteknikker på ultralydveiledning på kadaver. Hver deltaker for tett veiledning av erfarne injeksjonsterapeuter.


Kurset er støttet av Fysiofondet og arrangeres av PFF og FUA i samarbeid med SMUG i London der vi har fasiliteter som tillater masse praktisk trening på kadaver for å bli bedre skolert på ultralydveiledet injeksjonsterapi.

Kurset egner seg for de som har tatt farmakologiske kurs og gjennomført flere advanced UL kurs i PFF regi og som ønsker å utvikle sine injeksjonsteknikker. Det egner seg spesielt for de som i dag driver med injeksjoner men som ønsker med veiledning. 


Det er 4 personer pr kadaver og 1 veileder pr 4 deltakere. 2 personer deler på en UL skanner så det er mye tid til praktisk trening


For mer informasjon

Program
 

Til kursoversikt
Del på
Icon
Icon
Icon
Icon
Sponsorer
1
2
3