Takster og driftstilskudd

 

På denne siden kan du få oversikt over det meste som har med takster og driftstilskudd å gjøre. Det er også kommet oppdaterte forskrifter om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi.

 

1. Takstkrav PFF 2017

2. Egenandeler 2017

3. Takstoversikt 2017

4. Forskrift fysioterapeuter 2017

5. Protokoll og avtale 2017

6. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m 2017

7. Rundskriv 2017

8. Størrelse driftstilskuddet- historie

9. Mal for avtale om driftstilskudd (Oslo kommunes avtalemal.)

10. Drammensavtalen DES-99 (Fremforhandlet avtalemal mellom Drammen kommune og medlemmer av PFF

11. Endringsforskrift fysioterapi

12. Gjeldende sentrale avtale mellom Kommunenes Sentralforbund og NFF

13.Overenskomst Oslo kommune_1984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Annonser