Styreleder

Styrets leder er ansvarlig for den daglige drift og koordinering av styrets arbeid. Han er ansvarlig for at styret følger forbundets vedtekter i forbindelse med saksbehandling.

Styrets leder kaller inn styret til styremøter og styreseminar flere ganger årlig. Styrets leder fungerer også som pressekontakt.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

                             Annonser