Hva er fysioterapi

 

 

Historien bak

Fysioterapi har sin opprinnelse fra gammel historie, med start av fysisk behandling og massasje i Kina ca 2500 f.kr. Hippokrates beskrev massasje og vannterapi i 460 f.kr.

Den moderne utøvelsen av fysioterapi slik vi kjenner den idag har utviklet seg fra metoder benyttet i London i 1896 hvor man mente at pasientene trengte å bli massert jevnlig for å opprettholde tilstrekkelig muskelfunksjon og mobilitet (bevegelighet).

I 1920 ble Chartered Society of Physiotherapy stiftet i Storbritannia. Like organisasjoner ble dannet i andre land over hele verden, og idag er fysioterapi en verdensomspennende og annerkjente behandlingsform for muskel og skjelettlidelser samt nevrologiske lidelser.

Tidligere ble behandlingstiltak ordinert av henvisende lege, men idag er fysioterapeuten en selvstendig part i helsevesenet som undersøker, setter diagnoser og behandler deretter.

I Norge finnes det godt over 10 000 fysioterapeuter. Fysioterapeutene har spesialiserte kunnskapsområder og jobber idag på sykehus, privat praksis, kommunehelsetjenesten, helsestasjoner, rehabiliteringsinstitusjoner, bedriftshelsetjenesten og idrettslag for å nevne noen. 

 

Om fysioterapi

Fysioterapi er en undersøkelse og behandlingsform som danner grunnlag for en rekke fagområder i helsetjenesten. I motsetning til en del andre metodikker som kiropraktikk og naprapati så gir grunnutdanningen i fysioterapi en unik plattform til å jobbe med en bred pasiengruppe.

En fysioterapeut må gjennomføre 3 års studium ved godkjent høgskole i Norge samt å gjennomføre 1 års turnustjeneste for å kunne søke autoriasjon som fysioterapeut i Norge. Organiseringen ved høgskoler i utlandet har noe forskjellig struktur.

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og en vitenskap som er knyttet til det medisinske fagfelt. Faget kan beskrives som undersøkende, behandlende og forebyggende tiltak rettet mot bevegelsesapparatet.

Fysioterapi er en pålagt tjeneste i kommunehelsetjenesten. En rekke fysioterapeuter jobber med kommunal avtale hvor de mottar driftsstilskudd fra kommunen og refusjon fra staten for å drifte praksisen. I tillegg jobber en rekke fysioterapeuter i helprivat praksis. I de tilfellene man oppsøker en helprivat behandler så betaler pasienten selv eller får dekket behandlingen av et forsikringsselskap.

Skal man ha time hos fysioterapeut med kommunal avtale så kreves det en henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. Noen pasientgrupper med utvalgte diagnoser får fri behandling, mens de fleste med belastningslidelser må betale en fastsatt egenandel for behandlingen. Når betalte godkjente egenandeler overstiger 2.560 kr får man frikort. Mer informasjon kan man søke på http://www.helfo.no/privatperson/frikort/Sider/hva-er-frikort-egenandelstak-2.aspx

                             Annonser