Behandlingsmetoder


Fysioterapibehandlingen kan bestå av ulike metoder avhengig av pasientens behov og fysioterapeutens kvalifikasjoner.

Fysioterapibehandlingen kan variere mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. I tillegg kan den variere i relasjon til pasientens behov og fysioterapeutens kvalifikasjoner. Enhver fysioterapeut rår over en rekke metoder som kan benyttes for å håndtere dine plager. Noen er ment å redusere spenninger, andre er ment å stimulere til helning av vev etter skade.

En fysioterapeut har god kunnskap om forebygging og behandling av plager og funksjonsvansker i bevegelsesapparatet, det vil si først og fremst muskel-skjelettlidelser og nevrologiske lidelser.

Vi har listet opp de vanligste metodene som benyttes i klinisk praksis idag. Vi har ikke redegjort for effekt eller hvilke metoder som brukes når.

 

Massasje
Massasje benyttes for å myke opp muskler og bindevev, samt for å minske muskelspenning og øke blodsirkulasjonen.

 

Muskeltøyning
Ved muskeltøying benyttes blant annet teknikker som passiv og aktiv PNF (proproceptiv neuromuskulær facilitering) og INF (interoceptiv neuromuskulær facilitering).

 

Mobilisering
Et alternativ til manipulasjon er mobilisering, som også er en måte og behandle ledd på. Mobilisering er en spesifikk og leddnær tøyning. Det benyttes liten kraft og langsomme bevegelser for å oppnå normal funksjon i leddet.

 

Traksjon
Brukes som behandling av ledd i ulike deler av kroppen, innebærer bruken av krefter for å trekke fra hverandre knoklene som utgjør et ledd.

 

Manipulasjon
Manipulasjon benyttes for å normalisere funksjonen i rygg eller ekstremitetsledd. Det benyttes spesifikke grep som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

 

Triggerpunktsbehandling
Triggerpunktsbehandling benyttes for å redusere muskelspenninger og minske en viss type smerteutstråling. Pressur blir ofte benyttet som behandling på triggerpunkter

 

Elektroterapi
Elektroterapi som ultralyd, Skanlab, trykkbølgebehandling, TNS og interferens kan også benyttes, men som regel i kombinasjon med manuell behandling, og da som før- eller etterbehandling for den manuelle behandlingen.

Ultralyd kan benyttes både til diagnostisk hjelpemiddel, men også behandling. Diagnostisk kan terapeuten se på strukturene som man antar er skadd.

TNS (transkutan nervestimulering) er små elektroder fra et batteridrevet apparat som plasseres på huden din, som oftest på eller i nærheten av smerteområdet. Gjennom elektrodene sendes svake elektriske impulser til nervevevet for smertelindring.

Skanlab gir en optimal dyp varme, smertereduksjon og økt elastitet i vevet.

Interferens er strømbehandling som anvendes for å nedsatte aktuelle muskelspenninger ved f.eks akutte ryggsmerter. Mennesker med kne eller hofteledds slitasje opplever smertelette ved bruk av interferens.

Laser: Behandling med laserlys er overføring av energi til cellene. Laserlysets energi trenger gjennom huden og igangsetter cellenes funksjoner. Dermed styrkes både immunforsvaret og blodgjennomstrømningen.

Trykkbølge: apparatet sender en rekke høyfrekvente slag mot huden som brer seg ned i vevet. Dette setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reparasjonsprosesser.

 

Rehabilitering og trening
Ulike hjemmeøvelser og treningsprogram tilpasses hver enkelt pasient, og benyttes for å forebygge og rehabilitere. Grunnprinsippet er å skape en god balanse mellom styrke og bevegelighet.

Dry needling er behandling av triggerpunkter (muskelknuter) ved hjelp av bruk av nåler. Nålen blir satt inn i en muskel hvor målet er å løsne de stramme båndene.

 

Listen er ikke utfyllende, og det finnes en rekke behandlingsmetoder som ikke er nevnt her. Det utvikles stadig nye metoder i tråd med forskningen innen fysioterapi. 

                             Annonser