Takst H1 kan kreves til og med 30. juni 2017 av fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen og direkte oppgjørsavtale med Helfo. Taksten på 10 000 kroner, kan kreves to ganger per hjemmel. Første gang når fysioterapeuten har gjort bindende avtale om bestilling med Norsk helsenett, neste gang når refusjonskrav sendes til Helfo via Helsenettet.

 

Ta høyde for ventetid

Siste dag denne taksten kan kreves, er 30. juni 2017. Det vil ikke være mulig å utløse taksten i refusjonskrav som sendes inn etter denne datoen. Takst H1 vil fra og med 1. juli 2017 bli automatisk avvist. Det betyr at du som ennå ikke har bestilt oppkobling til Helsenettet, bør gjøre det snarest. Ta høyde for at det kan være ventetid hos din EPJ-leverandør eller hos Norsk helsenett. Det er ingen grunn til å nøle – ta kontakt snarest med din EPJ-leverandør og be om bestilling av oppkobling til Helsenettet. 

Også takst for driftsutgifter til Helsenettet

Siden nyttår kan fysioterapeuter med driftstilskudd også få en månedlig takst (H2a) på 846 kroner dersom de innrapporterer egenandeler til Helfo via Helsenettet. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, får i tillegg 508 kroner per måned – til sammen 1354 kroner (H2b). Dette vil dekke en stor andel av kostnadene for elektronisk samhandling.

NB: Når du krever takst H1 eller H2, må du registrere deg selv som «pasient» i refusjonskravet.

Lurer du på noe?

På nettsiden helfo.no finner du en side med spørsmål og svar om de to takstene som fysioterapeutene kan kreve knyttet til elektronisk innsending over Helsenettet.

                             Annonser